Actualitatea Timișoara

Faliment City Insurance: Ce faci dacă ai o poliță de asigurări la City Insurance?

ATENȚIE! Citește paragraful de mai jos dacă ai o asigurare la City Insurance valabilă sau dacă ai de obținut o plată ca urmare a unui accident cu un asigurat City Insurance!

Dacă nu ai nici o asigurare la această societate distribuie această postare
întrucât este de interes pentru cei din jurul tău!

Toți asigurații City Insurance trebuie să denunțe polițețe de asigurări încheiate, în maxim 90 zile de la data declanșării procedurii de faliment, indiferent dacă au daune sau nu pe polițele valabile!

În conformitate cu Ordonanța de Guvern a României TOȚI posesorii de polițe de asigurări RCA valabile la City Insurance au obligația de a le denunța (adică de a cere banii înapoi pe ele pentru perioada nefolosită), iar în cazul în care nu o denunți la 90 zile după declanșarea procedurii de faliment polița ta de asigurare se va anula!

Atenție! Pot fi denunțate doar polițele pentru care nu sunt înregistrate daune, în perioada anterioară datei denunțării, atenționează FGA.

Cum denunți o asigurare de la City insurance?

A fost publicată în Monitorul Oficial al României Decizia nr.1148/17.09.2021 a Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) prin care s-a dispus retragerea autorizaţiei de funcţionare a Societăţii de Asigurare Reasigurare City Insurance SA și constatarea stării de insolvență a societății.

Autoritatea de Supraveghere Financiară a depus și cererea de deschidere a procedurii de faliment împotriva asigurătorului în instanță.

Începând cu această dată, orice persoană care vrea să denunțe polițele de asigurări de la City Insurance poate formula cerere de plată privind acordarea despăgubirilor / indemnizațiilor sau o cerere restituire de primă, după denunțarea poliței de asigurare la asigurător.

Atentie

Dacă denunți polița de asigurări la City Insurance trebuie să închei în același timp o altă asigurare la o altă societate de asigurare, deoarece cea de la City insurance se va anula!

Ce pași ai de făcut pentru denunțarea polițelor de la City Insurance

Documente necesare ce trebuiesc depuse la FGA deodată cu Cererea de plată Anexa 9:

  • Împuternicire / Procură, dacă este cazul;
  • Copie act identitate
  • Copie poliță de asigurare;
  • Copie dovada plății primelor de asigurare, în cazul plății primelor în rate                              
  • Dovada denunțării contractului de asigurare înregistrată / transmisă la asigurător;

FGA înregistrează cererile de plată și le analizează în ordinea primirii și înregistrării în sistem care pot fi verificate aici

Ai avut o daună cu un asigurat de la City Insurance înainte de deschiderea procedurii de faliment

Fondul de garantare a asiguraților (FGA) va instrumenta a cererile de plată se va face, conform Deciziei Autorității de Supraveghere Financiară (ASF), după preluarea evidențele complete ale dosarelor de daună, precum și evidențele tehnico-operative și contabile aferente acestora, în termen de 30 de zile, FGA va proceda la publicarea listelor potențialilor creditori de asigurare după preluarea acestora.

Conform legislației în vigoare, FGA poate iniția plata creanțelor de asigurare ale creditorilor de asigurare ai City Insurance, în termen de  60 de zile, calculat de la date publicării Deciziei ASF publicată în Monitorul Oficial.

ATENȚIE! Cererile se pot depune cel târziu până la 90 de zile de la data rămânerii definitive a hotărârii de deschidere a procedurii falimentului sau de la data nașterii dreptului de creanță, atunci când acesta s-a născut ulterior, FGA este în drept să efectueze plăţi din disponibilităţile sale doar către creditorii de asigurări care au depus cereri de plată și care au dosarele complete, iar plata despăgubirilor se va face în limita a 500.000 lei pentru fiecare contract de asigurare.

Ce pași ai de făcut pentru obținerea despăgubirii în cazul unei daune cu un asigurat la City Insurance?

Toate explicațiile necesare pentru demararea procesului de depunere a cererilor de plată sunt postate pe site-ul FGA, respectiv: www.fgaromania.ro

Cum poți transmite documente la FGA?

Cererile se pot transmite la sediul Fondului prin poștă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire, prin poșta electronică sau prin alte mijloace care asigură transmiterea textului actului și confirmarea primirii acestuia.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *