Arhivă categorie Tipuri asigurări

Asigurare FULL CASCO

Asigurare FULL CASCO explicată pe înțelesul tău. Toate noțiunile despre asigurare le poți vedea, studia și comanda oricând dorești.

Ce înseamnă o asigurare FULL CASCO?

Decontare directă – ce înseamnă și cum se aplică?

Decontarea directă a fost introdusă de curând în legislația asigurărilor din România, dar pentru că au existat multe discuții cu privire la implementarea ei și la forma legislativă în care va fi aplicată nu este clară pentru toți asigurații.
Din acest motiv în acest articol o să încercăm să îl explicăm pe înțelesul tuturor, pentru a putea să o înțelegi exact.

Care este regula clasică de despăgubire în cazul unui accident auto în cazul asigurărilor RCA?

Dacă ești implicat într-un accident auto și ești persoana păgubită, fiind nevinovat de producerea accidentului, vei folosi polița de asigurări a persoanei vinovate.

Ce înseamnă decontarea directă?

Dacă ești păgubit în urma unui accident rutier și ai achiziționat acestă clauză numită Decontarea directă vei fi despăgubit de asiguratorul la care ai încheiat polița de asigurare RCA.

Practic în loc să fi despăgubit de asiguratorul vinovatului vei fi despăgubit de propriul tău asigurator unde ai încheiat ultima poliță de asigurare RCA.

Decontarea directă este gratuită și cuprinsă în asigurarea RCA?

Nu! Decontarea directă nu este gratuită și nu este cuprinsă în asigurarea RCA, ci este o clauză opțională care este suplimentară asigurării RCA pentru care vei plăti în plus.

Este obligatorie decontarea directă?

Nu! Clauza de decontare directă nu este obligatorie pentru tine ca asigurat RCA. Ea este opțiune facultativă pe care o poți achiziționa plătind în plus.

Pot societățile de asigurare șă nu îți ofere această clauză de decontare directă?

Toate societățile de asigurare șunt obligate prin lege să îți acorde această opțiune, iar tu ca și client poți să o refuzi sau să cumperi plătind în plus față de costul asigurării RCA.

Când se poate aplica clauza de decontare directă? Există ceva cerințe pentru a se putea aplica?

Această clauză se poate aplica doar dacă toate cerințele de mai jos sunt îndeplinite în totalitate:

 • accidentele auto se produc pe teritoriul României;
 • vehiculele implicate în accidentele auto sunt înmatriculate sau înregistrate în România;
 • prejudiciile sunt produse exclusiv vehiculelor;
 • ambele vehicule implicate în accidentul auto au asigurare RCA valabila la data evenimentului;
 • prejudiciile exclud vătămările corporale.

Atenție! Dacă una din cerințele de mai sus nu sunt îndeplinite clauza de decontare directă nu se va acorda, chiar dacă este plătită de tine.

Ai încheiat polița de asigurare fără clauza de decontare directă. Pot să o achiziționezi ulterior?

Din păcate nu se poate achiziționa decât atunci când închei asigurarea RCA. Cumpărarea ei ulterioară nefiind posibilă la nici o societate de asigurare.

Sunt vinovat de producerea unui accident rutier. Mă pot folosi de decontarea directă?

Nu! Clauza este valabilă doar pentru persoana nevinovată din accidentul rutier și permite părții nevinovate de producerea accidentului rutier să primească despăgubirea de la societatea lui de asigurare fără a mai aștepta după societatea ta de asigurare pentru despăgubire.

Cum se procedează în situația în care ai achiziționat și vrei să beneficiezi de decontarea directă?

Dacă ești partea vătămată într-un accident rutier și ai achiziționat suplimentar clauza de decontare directă, plătind suplimentar la emiterea poliței tale de asigurări RCA, trebuie să mergi la societatea de asigurări unde ai încheiat polița de asigurare RCA, pentru a deschide dosarul de daună având nevoie de actele necesare unui dosar de daună.

Societatea de asigurare unde ai încheiat polița de asigurare va anunța societatea de asigurare unde are vinovatul de producerea accidentului polița de asigurare RCA și va demara o procedură de avizare în maxim 3 zile de la data deschiderii dosarului de daună conform legislației în vigoare.

Societatea de asigurare unde persoana vinovată de producerea accidentului rutier are polița de asigurare RCA are obligația ca în maxim 3 zile de la solicitare să confirme avizarea și valabilitatea contractului de asigurare RCA a vinovatului.

Cât costă decontarea directă?

Fiecare societate de asigurare stabilește un preț pentru acestă clauză opțională iar acesta poate să coste între 20 – 600 lei în funcție de societatea de asigurări, prețul exact se poate afla când soliciți o ofertă de asigurare prin secțiunea contact.

Cum comand o clauză de decontare directă?

Ușor și simplu! Ne suni și îți calculăm noi imediat asigurarea atât cu decontare directă cât și fără această clauză, astfel încât să iei cea mai bună decizie pentru tine!

Asigurare răspundere civilă pentru Erori sau Omisiuni din activitatea profesională

Cui se adresează această formă de asigurare?

Produsul se adresează atât persoanelor fizice ce desfăşoară activităţi profesionale în baza unor studii de specialitate şi apartenenţei la un organism profesional care atestă calificarea sau specialitatea profesională, cât şi persoanelor juridice, societăţi comerciale specializate şi autorizate conform prevederilor legale să desfaşoareactivităţi profesionale în baza unui contract încheiat cu beneficiarul serviciilor.

Acest produs de asigurare vine cu o soluţie de protecție si despăgubire pentru următoarele profesii:

 • Project Manager în construcţii;
 • Diriginte de şantier;
 • Inginer coordonator;
 • Experţi în construcţii;
 • Geologi;
 • Geodezi;
 • Auditori energetici pentru clădiri;
 • Companii imobiliare sau agenţi imobiliari;
 • Managementul clădirilor sau imobiliar;
 • Consultanţi SSM & PSI;
 • Peisagistică;
 • Fotografi;
 • Traducători şi interpreţi;
 • Trainer;
 • Life Coach;
 • Cadre didactice;
 • Detectivi particulari;
 • Psihologi;
 • Medicină alternativă;
 • Administratori de condominiu;
 • Alte profesii (în funcţie de analiza și aprobare).

Ce se asigură prin această asigurare?

Această formă de asigurare asigură prejudicii produse din culpă (neglijență, imprudență, omisiune) de asigurat clienților săi.

Încheind această formă de asigurare vor fi acoperite următoarele:
a) sumele pe care Asiguratul este obligat să le plătească cu titlu de daune pentru prejudiciile provocate din culpa clienților săi, prin neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor asumate prin contractul între părți, obligații referitoare numai la activitățile specifice pentru fiecare profesie în parte în conformitate cu legislația în vigoare;
b) sumele cheltuite în vederea reconstituirii, refacerii sau înlocuirii documentelor originale și/ sau suporturilor magnetice predate de clienți Asiguratului, pe perioada valabilității/ în timpul derulării contractului între părți (ex. facturi, ordine de plată, baze de date, machete, benzi, casete audio/ video, hărți, desene, înscrisuri eliberate de autorități publice etc., cu excepția obligațiunilor la purtător, bancnotelor, hârtiilor de valoare și instrumentelor negociabile), numai dacă acestea s-au pierdut, distrus sau deteriorat din culpa Asiguratului;
c) cheltuielile de judecată făcute de client pentru îndeplinirea formalităților legale în vederea obligării Asiguratului la plata despăgubirilor, dacă Asiguratul a fost obligat prin acțiune judecătorească la plata acestora;
d) cheltuielile de judecată făcute de Asigurat în procesul civil, dacă a fost obligat la desdăunare (inclusiv în cazul acțiunii civile judecate în cadrul procesului penal);
e) costurile justificate, necesare și rezonabile cu consultanții externi (experți în domeniu, avocați, traducători etc), angajate în timpul acțiunii de investigare a evenimentului/ evenimentelor pentru care s-au înaintat cereri de despăgubire, cheltuieli care au fost făcute cu consimțământul scris al Asigurătorului.

Excluderile poliței de asigurare

a) oricărei cereri de despăgubire ce decurge din desfășurarea de activități fără contract de prestări servicii încheiat între Asigurat și client ori prin depășirea atribuțiilor prevăzute în contract;
b) oricărei cereri de despăgubire ce decurge din desfășurarea de activități care nu fac obiectul autorizării sau care depășesc sfera calificării profesionale;
c) oricărei cereri de despăgubire ce decurge din încheierea contractelor care privesc o proprietate sau o afacere pentru care Asiguratul are un interes actual sau de perspectivă;
d) pierderilor financiare rezultate din sau în legătură cu activități bursiere;
e) penalizărilor provenite din neachitarea datoriilor, plăților la termenele scadente sau nerealizarea obligațiilor contractuale în termenele prevăzute;
f) pierderilor financiare indirecte/ daune de consecință ca urmare a prejudiciului produs de asigurat;
g) pierderilor financiare rezultate ca urmare a asumării de către Asigurat a unei răspunderi contractuale ce excedă răspunderiiobișnuite în astfel de contracte conform uzanțelor/ practicilor comerciale existente în România (incluzând dar nelimitându-se la: garanții, estimări cu privire la costuri);
h) oricărei pierderi financiare ca urmare a unor obligații de rezultat asumate de asigurat prin contract (incluzând dar nelimitânduse la cantități, durate, date de finalizare etc);
i) pretențiilor formulate de Asigurat referitoare la propriile prejudicii, inclusiv cheltuielile, costurile efectuate de Asigurat pentru refacerea/ reluarea lucrărilor, operațiunilor, activităților contractate, necesare ca urmare a unei daune;
j) oricărei cereri de despăgubire despre care a fost primită o înștiințare scrisă în afara perioadei de asigurare, indiferent de data producerii prejudiciului sau a factorilor declanșatori producerii pierderilor;
k) prejudiciilor provocate de asigurat prin rea credință, furt, înșelăciune, divulgarea de informații economice și obținerea de avantaje financiare din aceasta, faptele penale ale Asiguratului, cereri de despăgubire frauduloase sau care au la bază declarații false;
l) oricărei cereri de despăgubire ce decurge din producerea, construirea, modificarea, repararea, service-ul sau prelucrarea oricăror bunuri sau produse vândute, furnizate sau distribuite de către Asigurat sau derivând din alte afaceri sau ocupații decât cele prevăzute în poliță, chiar dacă aceleași activități ar putea fi prestate de către Asigurat în legătură cu afacerea curentă, așa
cum a fost aceasta declarată în cererea-chestionar;
m) răspunderii decurgând din orice contract în baza căruia Asiguratul acționează și care nu are legătură cu profesia sa, așa cum a fost aceasta declarată în cererea-chestionar și menționată în polița de asigurare;
n) prejudiciilor provocate clienților de către subcontractorii asiguratului, cu excepția cazului în care aceștia au fost declarați de către Asigurat la încheierea poliței și a solicitat includerea lor în asigurare;
o) oricărei cereri de despăgubire pentru prejudicii cauzate de nefuncționarea sistemelor informatice, internetului precum și existența virușilor informatici, etc.;
p) amenzilor (civile, penale sau contractuale), penalităților de orice fel, daunelor interese aplicate Asiguratului;
q) prejudiciilor ce decurg din orice recomandare, previziune sau aranjament făcut de Asigurat în domeniul investițional/ financiar/comercial (variații ale piețelor, burselor, investiții, creditare, ontractări terenuri, spații, materiale, utilaje, instalații), precum și orice alte activități nespecifice profesiunii conform legislației speciale (plăți, încasări, viramente, rambursări, compensări, etc),
dacă există;
r) oricărei cereri de despăgubire pentru prejudicii cauzate ca urmare a încălcării oricărui drept de proprietate intelectuală, mărci de comerț sau brevete de invenții;
s) oricărei pretenții de despăgubire formulată de angajator împotriva prepușilor săi;
t) oricărei cereri de despăgubire în legătură cu fapte ale asiguratului care antrenează răspunderea civilă legală față de terți.

Date de contact