Arhivă categorie Asigurări

Asigurare locuință

Cuprins asigurare locuință

 1. De ce să îmi fac o poliță asigurare locuință?
 2. Care sunt riscurile asigurate?
 3. Ce se poate întâmpla dacă nu îmi fac polița de asigurare locuință?
 4. Ce înseamnă o asigurare locuință?
 5. Tipuri de asigurare locuință
 6.  Asigurare locuință obligatorie (PAD încheiat prin PAID)
 7. Asigurare locuință facultativă (care cuprinde toate celelalte riscuri neacoperite de PAD)

Ce înseamnă o asigurare locuință?

O asigurare locuință este un contract încheiat între societatea de asigurare și o persoană fizică, prin care societatea de asigurare preia riscurile persoanei în cazul în care locuința sa pățește ceva cu condiția ca să fie stipulat acel ceva în contractul de asigurare ca fiind un risc acoperit. 

Tipuri de polițe asigurare locuință

Există două tipuri de polițe asigurare locuință în România definite legislativ, fiecare dintre ele având anumite riscuri acoperite:

 • Asigurare locuință obligatorie (PAD-ul făcut prin PAID);
 • asigurare locuință facultativă (care cuprinde toate celelalte riscuri neacoperite de PAD).

 

 

Asigurare RCA

Polița de asigurare RCA este o formă de protecție a oricărui conducător auto, necesară circulației autovehiculelor pe drumurile publice. 

Cui se adreseasă polița de asigurare RCA?

Oricărui vehicul aflat în evidențele  autorităților de înregistrare sau înmatriculare, sau cele aflate în curs de înregistrare / inmatriculare în Romania, precum și tramvaielor.

Polița de asigurare RCA este destinată persoanelor fizice sau juridice si are ca obiect asigurat acoperirea prejudiciilor provocate terților ca urmare a producerii evenimentului asigurat, prin accidente de vehicule și / sau de tramvaie.

Riscurile asigurate de polița de asigurare RCA

Polița de asigurare RCA despăgubește:

 • pagube materiale;
 • vătămări corporale sau deces;
 • pagube ca urmare a lipsei de folosință a vehiculului avariat, produse terților din culpa asiguratului;
 • cheltuielile facute de asigurat în procesul civil, dacă asiguratul a fost obligat la despăgubire;
 • cheltuielile pentru onorariul de avocat, taxele judiciare, cheltuielile de expertiză.
 
ATENȚIE! Polița de asigurare RCA acoperă și pagubele produse din culpa conducătorului vehiculului, la data accidentului,  care intra sub incidena oricăreia din variantele de mai jos:
 • conducătorul vehiculului asigurat a condus vehiculul fără consimțământul asiguratului;
 • conducătorul vehiculului asigurat nu este titularul unui permis de conducere care să îi dea dreptul să conducă vehiculul respective;
 • conducătorul vehiculului asigurat nu a respectat obligațiile legale cu privire la starea și siguranța vehiculului respectiv.

Ce înseamnă o asigurare RCA?

Asigurarea de răspundere civilă auto (RCA) este o poliță de asigurare prin care terţii prejudiciaţi ca urmare a unui accident auto produs din vina conducătorului auto asigurat, primesc despăgubiri pentru daunele materiale şi / sau vătămarile corporale suferite în urma accidentului. 

Practic, spre deosebire de celelalte asigurări (bunuri, casco şi persoane), pe lânga asigurător si asigurat, daca se produce riscul acoperit prin asigurare în asigurarea de răspundere civilă auto RCA, mai intervine şi o a treia persoană numit terţul păgubit care poate fi o altă persoană sau un bun aparținând cuiva.

Pe ce perioadă se poate încheia o asigurare RCA?

Asigurarea obligatorie RCA se încheie astfel:

 • pe o perioadă determinată cuprinsă între o luna si 12 luni, multiplu de o luna, in functie de opțiunea asiguratului;
 • pentru vehiculele care se înmatriculează / înregistrează provizoriu, pe o perioadă de 30 de zile, dar cumulat nu mai mult de 90 de zile;
 • pentru vehiculele destinate exportului, pe o perioadă de maxim 30 zile;
 • pentru vehiculele înmatriculate / înregistrate în Spațiul Economic European, pentru care se solicită asigurarea în vederea importului în Romania, pe o perioadă de maxim 30 zile de la data dobandirii proprietății.

Ce conține polița de asigurare RCA?

Polița de asigurare RCA (răspundere civilă auto) are două componente distincte, respectiv:

 • Asigurare “Carte Verde” cu utilizare doar în afara granițelor României, sub rezerva respectării legilor țărilor tranzitate de asigurat în funcție de țările acoperite – partea verde a poliței de asigurare RCA situată în partea de sus a asigurării;
 • Contractul de asigurare cu valabilitate doar pe teritoriul României – partea alba a poliției de asigurare RCA situată în partea de jos a asigurării. 

 

Care este baza legală prin care sunt obligat să închiei o asigurare RCA?

Asigurarea de raspundere civila auto – denumită asigurare RCA este o asigurare care trebuie incheiată pentru a putea circula in legalitate și este prevăzută în Legea nr.132 / 2017 și Norma ASF 20 / 2017.

Legislativ este prevăzut ca asigurarea obligatorie de raspundere civilă denumită simplu asigurare RCA și va fi folosită pentru pagube produse tertilor prin accidente de vehicule care este un contract între asigurat și un asigurator autorizat ASF, în baza unei prime plătite de asigurat, unde asiguratorul se obliga sa despăgubească prejudiciile cauzate terților în perioada de valabilitate a documentului de asigurare ca urmare a producerii unui accident de vehicul, in condițiile legii. 

 

Plata poliței de asigurare RCA

Primele de asigurare RCA se plătesc integral, la încheierea contractului de asigurare pentru perioada dorită de asigurat.

Obigațiile asiguratorului

Prin contractul de asigurare RCA, asiguratorul se obligă ca, la producerea unui anume risc prevăzut în legislație care stipulează obligațiile contractuale asumate, să plateasca asiguratului sau beneficiarului despăgubirea sau suma asigurată.

Ce trebuie să fac ca să închei polița de asigurare RCA?

Ne poți contacta telefonic la 0728987803 sau alegi una din modalitățile de contact existente în secțiunea Contact.

Asigurare FULL CASCO

Asigurare FULL CASCO explicată pe înțelesul tău. Toate noțiunile despre asigurare le poți vedea, studia și comanda oricând dorești.

Ce înseamnă o asigurare FULL CASCO?

Asigurare CASCO Perfect Cover

Nou! CASCO la preț de RCA! Nu rata ocazia!

Una din societățile de asigurări au lansat o nouă ofertă de asigurare numită Perfect cover foarte bună atât ca și preț (având un preț foarte mic) cât și ca acoperire.

Ce preț are o poliță de asigurare CASCO Perfect Cover?

Atenție! Prețul poliței de asigurare CASCO Perfect Cover este de exact cât prețul asigurării RCA / an. Practic, dacă asigurarea ta RCA costă, de exemplu 266 de lei, prețul pentru polița de asigurare CACO Perfect Cover te va costa tot 266 lei pe an.

Ce poate fi mai ieftin decât atât? Clar, la ora actuală, este cea mai bună ofertă de preț al unei asigurări CASCO din România!

Când pot să comand polița de asigurare CASCO Perfect Cover?

Polița de asigurare CASCO Perfect Cover se poate emite:

 • o data cu emiterea poliței de asigurare RCA;
 • după emiterea poliței de asigurare RCA;
 • oricând, indiferent la ce societate de asigurare ai în prezent polița RCA.

Care sunt condițiile obligatorii pe care trebuie să le îndeplinesc ca să pot încheia o poliță de asigurare
CASCO Perfect Cover?

Pentru a se putea emite polița de asigurare este obligatoriu a se îndeplinii cumulative următoarele condiții:

 • proprietarul autoturismului să fie persoană fizică;
 • autoturismul să nu fie mai vechi de 15 ani.

Atenție! Se asigură doar autoturismele. Nu se asigură și celelalte clase de autovehicule.

La ce sumă se asigură?

Autoturismul și echipamentele se asigură la valoarea reală a acestora la data producerii daunei (valoare data de un program informatic specializat folosit la daune de către toate societățile de asigurare), valoare care nu poate depăși cuantumul sumei de 45.000 lei.

Valabilitate teritorială

Atenție! Polița de asigurare CASCO Perfect Cover este valabilă doar pe teritoriul României.

Trebuie fotografiată mașina când îmi fac polița CASCO?

NU! La polița de asigurare CASCO Perfect Cover nu se va fotografia mașina și nu se va încheia un formular de inspecție de risc, de către persoana care va emite asigurarea cum se încheie la celelalte polite CASCO, ci asigurarea se emite pur și simplu.

Ce se asigură?

 • autoturisme aparținând persoanelor fizice;
 • echipamente de serie (dispozitive, accesorii, componente cu care este dotat autovehiculul din fabricație)
 • daune (avariere, distrugere, furt) produse bunurilor asigurate menționate în Poliță, în perioada de valabilitate a contractului de asigurare, de riscuri precum: coliziuni cu un alt vehicul, căderea pe autovehicul a unor corpuri (copaci, blocuri de gheaţă sau de zăpadă, bolovani etc.)
 • căderea unor corpuri pe clădirea în care se află autovehiculul, inclusiv a stratului de zăpadă căzut de pe un imobil (greutatea stratului de zăpadă/gheață) sau avalanșei de zăpadă, ca urmare a catastrofelor naturale sau fenomenelor atmosferice
 • fenomene atmosferice și calamități naturale: ploaie torențială, grindină, furtună, cutremur, inundație, alunecare de teren
 • incendiu și explozie ca efecte directe a unor riscuri acoperite (inclusiv explozia rezervorului de carburant sau a celui de aer comprimat), chiar dacă explozia nu a fost urmată de incendiu
 • furtul total al autovehiculului asigurat.

Ce nu se asigură?

 • autoturismele cu vechime mai mare de 15 ani;
 • autoturismele care în certificatul de înmatriculare și / sau în cartea de identitate se regăsește înscrisă mențiunea: „Autovehicul declarat furat”;
 • autoturismele cu volanul pe partea dreapta;
 • daune produse de orice consecinţe ale războiului, războiului civil, revoltei, actelor paramilitare sau de terrorism;
 • de influenţe ale exploziei atomice, radiaţiilor sau contaminării radioactive;
 • de fapte cu consecinţe grave şi deosebit de grave potrivit legislaţiei penale în vigoare sau produse cu intenţie de către Asigurat;
 • în timp ce autovehiculul se afla încredinţat unei unităţi prestatoare de servicii auto;
 • de explozii, incendii cauzate de materialele şi substanţele periculoase transportate sau utilizând dispozitive improvizate sau neomologate;
 • daune produse autovehiculelor utilizate pentru participarea la concursuri, întreceri sau antrenamente pentru acestea;
 • daune produse ca urmare a utilizării autovehiculului în afara drumurilor publice, ori pe drumuri publice interzise circulaţiei autovehiculelor, pe drumuri care prezintă un pericol iminent de avariere a autovehiculului sau ca urmare a utilizării autovehiculului pe sectoare de drum destinate exclusiv circulaţiei altor categorii de vehicule;
 • autoturismului asigurat, în sezonul rece, dacă acesta nu este echipat corespunzător conform legislației în vigoare.
 • ehipamentelor suplimentare, pieselor de rezervă, huselor, prelatelor, combustibililor, păturilor sau oricăror altor bunuri existente în autoturism.

Care sunt obligațiile tale ca asigurat?

 • La începutul și pe durata derulării contractului de asigurare trebuie să furnizezi societății de asigurări informaţii complete, reale şi detaliate cu privire la condiţiile și / sau împrejurările care influenţează riscul;
 • să plătești prima de asigurare în cuantumul şi la scadențele prevăzute în Poliță;
 • să informezi societatea de asigurare cu privire la orice modificare apărută în legătură cu adresa declarată sau orice modificări ale împrejurărilor esenţiale privind riscul asigurat;
 • să notifici societatea de asigurare cu privire la: pierderea/furtul cărţii de identitate, certificatului de înmatriculare / înregistrare, autorizaţiei de circulaţie provizorie (în cazul autovehiculelor autorizate să circule provizoriu), cheilor / cardurilor şi / sau telecomenzilor autoturismului;
 • să întreții bunurile asigurate în condiţii corespunzătoare în conformitate cu dispoziţiile legale şi / sau recomandările producătorului, în scopul prevenirii producerii sau apariţiei oricărui eveniment asigurat;
 • să efectuezi inspecţia tehnică periodică a autovehiculului asigurat la termenele stabilite de lege;
 • să înștiințezi imediat societatea de asigurare şi şă luaţi toate măsurile rezonabile pentru limitarea daunelor;
 • să depui la Asigurător documentele întocmite de către toate autorităţile care au cercetat evenimentul, în cazul producerii unui eveniment;
 • să iei măsuri pentru paza, salvarea și prevenirea degradărilor / descompletărilor ulterioare ale autoturismului sau părților componente avariate;
 • să participi / cooperezi, la solicitarea societății de asigurări, la eventualele investigaţii şi / sau expertize în legătură cu dauna produsă.
Asigurare Casco Perfect Cover City
Asigurare CASCO Perfect Cover

Decontare directă – ce înseamnă și cum se aplică?

Decontarea directă a fost introdusă de curând în legislația asigurărilor din România, dar pentru că au existat multe discuții cu privire la implementarea ei și la forma legislativă în care va fi aplicată nu este clară pentru toți asigurații.
Din acest motiv în acest articol o să încercăm să îl explicăm pe înțelesul tuturor, pentru a putea să o înțelegi exact.

Care este regula clasică de despăgubire în cazul unui accident auto în cazul asigurărilor RCA?

Dacă ești implicat într-un accident auto și ești persoana păgubită, fiind nevinovat de producerea accidentului, vei folosi polița de asigurări a persoanei vinovate.

Ce înseamnă decontarea directă?

Dacă ești păgubit în urma unui accident rutier și ai achiziționat acestă clauză numită Decontarea directă vei fi despăgubit de asiguratorul la care ai încheiat polița de asigurare RCA.

Practic în loc să fi despăgubit de asiguratorul vinovatului vei fi despăgubit de propriul tău asigurator unde ai încheiat ultima poliță de asigurare RCA.

Decontarea directă este gratuită și cuprinsă în asigurarea RCA?

Nu! Decontarea directă nu este gratuită și nu este cuprinsă în asigurarea RCA, ci este o clauză opțională care este suplimentară asigurării RCA pentru care vei plăti în plus.

Este obligatorie decontarea directă?

Nu! Clauza de decontare directă nu este obligatorie pentru tine ca asigurat RCA. Ea este opțiune facultativă pe care o poți achiziționa plătind în plus.

Pot societățile de asigurare șă nu îți ofere această clauză de decontare directă?

Toate societățile de asigurare șunt obligate prin lege să îți acorde această opțiune, iar tu ca și client poți să o refuzi sau să cumperi plătind în plus față de costul asigurării RCA.

Când se poate aplica clauza de decontare directă? Există ceva cerințe pentru a se putea aplica?

Această clauză se poate aplica doar dacă toate cerințele de mai jos sunt îndeplinite în totalitate:

 • accidentele auto se produc pe teritoriul României;
 • vehiculele implicate în accidentele auto sunt înmatriculate sau înregistrate în România;
 • prejudiciile sunt produse exclusiv vehiculelor;
 • ambele vehicule implicate în accidentul auto au asigurare RCA valabila la data evenimentului;
 • prejudiciile exclud vătămările corporale.

Atenție! Dacă una din cerințele de mai sus nu sunt îndeplinite clauza de decontare directă nu se va acorda, chiar dacă este plătită de tine.

Ai încheiat polița de asigurare fără clauza de decontare directă. Pot să o achiziționezi ulterior?

Din păcate nu se poate achiziționa decât atunci când închei asigurarea RCA. Cumpărarea ei ulterioară nefiind posibilă la nici o societate de asigurare.

Sunt vinovat de producerea unui accident rutier. Mă pot folosi de decontarea directă?

Nu! Clauza este valabilă doar pentru persoana nevinovată din accidentul rutier și permite părții nevinovate de producerea accidentului rutier să primească despăgubirea de la societatea lui de asigurare fără a mai aștepta după societatea ta de asigurare pentru despăgubire.

Cum se procedează în situația în care ai achiziționat și vrei să beneficiezi de decontarea directă?

Dacă ești partea vătămată într-un accident rutier și ai achiziționat suplimentar clauza de decontare directă, plătind suplimentar la emiterea poliței tale de asigurări RCA, trebuie să mergi la societatea de asigurări unde ai încheiat polița de asigurare RCA, pentru a deschide dosarul de daună având nevoie de actele necesare unui dosar de daună.

Societatea de asigurare unde ai încheiat polița de asigurare va anunța societatea de asigurare unde are vinovatul de producerea accidentului polița de asigurare RCA și va demara o procedură de avizare în maxim 3 zile de la data deschiderii dosarului de daună conform legislației în vigoare.

Societatea de asigurare unde persoana vinovată de producerea accidentului rutier are polița de asigurare RCA are obligația ca în maxim 3 zile de la solicitare să confirme avizarea și valabilitatea contractului de asigurare RCA a vinovatului.

Cât costă decontarea directă?

Fiecare societate de asigurare stabilește un preț pentru acestă clauză opțională iar acesta poate să coste între 20 – 600 lei în funcție de societatea de asigurări, prețul exact se poate afla când soliciți o ofertă de asigurare prin secțiunea contact.

Cum comand o clauză de decontare directă?

Ușor și simplu! Ne suni și îți calculăm noi imediat asigurarea atât cu decontare directă cât și fără această clauză, astfel încât să iei cea mai bună decizie pentru tine!

Adeverință de daunalitate – certificat străinătate

Adeverința de daunalitate asigurare este utilă pentru persoanele cu rezidență în străinătate sau care au orice altă formă legală de ședere temporară sau permanentă în strainătate.

Asigurările în străinătate sunt foarte scumpe și pentru a le putea reduce prețurile, asiguratorii din străinătate solicită persoanelor plecate din România adeverința de daunalitate asigurare prin care să se certifice faptul că nu a avut daune în ultimii ani în România.

Cine eliberează adeverința de daunalitate asigurare?

Biroul Asigurătorilor de Autovehicule din România (B.A.A.R.), în conformitate cu prevederile Legii nr. 132/2017, art. 32, alin. (5), coroborate cu cele din Norma Autprității de supraveghere Financiară (A.S.F.) nr. 20/2017, poate elibera asiguraților sau utilizatorilor de autovehicule adeverința de daunalitate asigurare, care să certifice daunele inregistrate, pe parcursul ultimilor 5 ani de asigurare, sau absența acestor daune, după caz.

Ce conține adeverința de daunalitate asigurare?

Adeverința de daunalitate asigurare conține urmatoarele date, care vor fi scrise pe documentul eliberat:

 • numele / denumirea asiguratului;
 • CNP/CUI asigurat;
 • datele vehiculului;
 • seria si numărul contractului RCA;
 • perioada de valabilitate;
 • clasa bonus-malus aferentă;
 • data producerii evenimentului înregistrat (dacă există daune înregistrate pe numele asiguratului);
 • data plății despăgubirii (dacă există daune înregistrate pe numele asiguratului);
 • despăgubiri ca urmare a vătămării integrității corporale sau a sănătății ori a decesului, dacă este cazul (dacă există daune înregistrate pe numele asiguratului);
 • aplicarea clauzei privind decontarea directă, dacă este cazul (dacă există daune înregistrate pe numele asiguratului);
 • aplicarea clauzei privind răscumpărarea, dacă este cazul (dacă există daune înregistrate pe numele asiguratului).

În cât timp pot obține adeverința de daunalitate asigurare și cum pot să o solicit?

Emiterea documentului adeverința de daunalitate asigurare se face în termen de 15 zile de la înregistrarea solicitării, care se poate realiza astfel:

 • transmisă prin e-mail la adresa de e-mail scrisă mai jos
 • depusă personal la sediul Biroul Asigurătorilor de Autovehicule din România (B.A.A.R.)
 • transmisă prin poștă sau curier la sediul Biroul Asigurătorilor de Autovehicule din România (B.A.A.R.)

Pentru solicitările realizate prin poștă și e-mail este obligatorie completarea cererii pe care o puteți descarca in formular PDF de aici.

Ce documente trebuie să transmit sau să depun pentru solicita adeverința de daunalitate asigurare

Cererea PDF, care poate fi descărcată de mai sus, trebuie insoțită de o copie a cărții de identitate, iar pentru cetățenii români cu resedința în străinatate este necesară și dovada rezidenței la adresa unde se solicită a fi transmisă adeverința de daunalitate. Transmiterea copiei cartii de identitate este necesară pentru validarea adresei de domiciliu unde se va transmite adeverința de daunalitate asigurare care va conține datele tale cu caracter personal.

Atentie!

Pentru solicitările de eliberare documentului adeverința de daunalitate asigurare pentru o altă persoană se solicită să se prezinte în original un mandat autentic încheiat în fața unui notar public prin care să fie împuternicită să depună și să ridice persoana care solicită acest document.

Pentru adeverința solicitată de persoanele juridice, la carerea PDF care poate fi descărcată mai sus, se trimite / depune împuternicirea persoanei desemnate să solicite / depună și să primească adeverința de daunalitate asigurare.

Traducerea documentului adeverința de daunalitate asigurare

Adeverința de daunalitate asigurare este emisă în două limbi, respectiv română și engleză și poate fi utilizat de persoanele care vor să încheie asigurarea RCA în alte tări pentru a primi reducere la asigurare

Validarea documentului adeverința de daunalitate asigurare

Dacă asiguratorul din străinătate îți solicită validarea electronica, aceasta poate fi validată la o adresă web care va fi menționată în adeverință, prin intermediul unui cod unic de securitate, imposibil de fraudat.

Emiterea documentului adeverința de daunalitate asigurare este gratuită și se face fără costuri pentru tine de emitere.

Date de contact Biroul Asigurătorilor de Autovehicule din România (B.A.A.R.)

Telefon: 0311300800

E-mail: certificat@aida.info.ro

Adresa: Bucuresti, sector 2, Str. Vasile Lascar nr. 40-40bis, etaj 5

Fondul de Protecţie a Victimelor Străzii

Ce este acest fond și în ce condiții despăgubește?

Biroul Asigurătorilor de Autovehicule din România administrează Fondul de Protecţie a Victimelor Străzii, datorită atribuțiilor stabilite prin Legea nr. 132/2017 din 31 mai 2017 privind asigurarea obligatorie de răspundere civila auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și tramvaie.

Fondul de Protecţie a Victimelor Străzii poate să despăgubească, în cazul accidentelor provocate pe teritoriul României, prin intermediul unui vehicul sau tramvai neasigurat cu o asigurare RCA, în urmatoarele condiții:

 • dacă vehiculul sau tramvaiul a fost identificat, dar nu era asigurat cu o poliță de asigurare RCA, se acordă despăgubiri atât pentru daune materiale, cât și pentru vătămarea integrității corporale sau sănătății ori pentru deces; 
 • dacă vehiculul sau tramvaiul rămane neidentificat, se acordă despăgubiri doar pentru vătămarea integrității corporale sau sănătății ori pentru deces
 • se acorda despăgubiri și pentru daune materiale, cu aplicarea unei fransize de 500 de euro în echivalent lei, la cursul comunicat de Banca Națională a României la data producerii accidentului, doar dacă în urma unui astfel de accident a rezultat decesul unei persoane sau s-au pricinuit daune integrității corporale sau sănătății unei persoane. o vătămare care necesită pentru vindecare ingrijiri medicale mai mult de 60 de zile
 • accidentul produs de un vehicul care a rămas neidentificat este accidentul in care respectivul vehicul a intrat în coliziune directă cu persoana accidentată sau cu bunul pe care l-a avariat, după care a părăsit locul accidentului
 • în situatia producerii riscului, pe perioada suspendării contractului RCA, conform art. 6 alin. (6).

În cât timp se primește despăgubirea prin Fondul de Protecţie a Victimelor Străzii?

Termenul legal este de 90 zile și este stipulat în legislație. Plata de va face în contul IBAN aparținâd persoanelor vătămate material și/sau fizic sau urmașilor acestuia în caz de deces, după trimitea actelor solicitate de către CALL CENTER-ul de mai jos.

ATENȚIE!!! Fondul de Protecţie a Victimelor Străzii își recuperează banii de la partea vinovată de producere a accidentului

Banii care vor fi despăgubiți persoanlor vătămate fizic sau material, din acest fond, se vor recupera prin instanță unde persoana vinovată de producerea accidentului va fi chemată pentru recuperarea prejudiciului creat.

Date de contact Fondul de Protecţie a Victimelor Străzii

 • Telefon: 0213001880; 0318053406; 0318053407
 • Fax: 0213123182
 • E-mail: fpvs@baar.ro
 • Adresă: Str. Vasile Lascăr 40-40 bis, et. 5, RO – 020502, sector 2, Bucureşti

Pentru alte detalii, cu privire la date sau documente ce urmează a fi solicitate pentru daună, intră pe site-ul aparținând Biroului Asigurătorilor de Autovehicule din România (B.A.A.R.) care se ocupa de gestionarea Fondului prin clic aici.

Constat amiabil completat în caz de accident

Tipuri de accidente

Există mai multe tipuri de accidente, respectiv:

 1. ule sau bunuriaccident cu victimă
 2. accident în care sunt implicate mai mult de 2 vehicule (respectiv al treilea vehicul sau mai multe, indiferent că este vorba de o biciletă, motocicletă, autoturism, autoutilitară, tramvai, autobuiz, troileibuz, tren sau un cap de pod, un pod, un semn rutier, un sens giratoriu, o casă, un bloc, un stalp, o bordură sau orice alt obiect sau bun aparținând cuiva)
 3. accident între două vehicule, fară a fi implicate alte vehicule sau bunuri.

Pentru tipul de accident de la punctul 3, dacă ambii șoferi implicați în accidentul rutier sunt de acord cu privire la împrejurările în care s-a produs evenimentul rutier se poate completa Constatul amiabil descris mai jos.

Atenție!

Pentru tipul de accident de la punctul 1 și 2 de mai sus este obligatoriu să anunți organele de poliție pentru a afectua constatarea daunelor și a împrejurărilor în care s-a produs evenimentul rutier. 

Call center daune asigurări – centre de daună Timisoara

 1. Ai fost implicat într-un accident rutier? Ce trebuie să faci?
 2. Care este termenul de anunțare daună pentru asigurări RCA?
 3. Ce documente trebuie să punem la dispoziția asiguratorilor la constatarea daunei?
 4. Ce informații trebuie să spunem operatorului de telefonie din call center?
 5. Care sunt numerele de telefon din Call center daune asigurări ale asiguratorilor pentru anunțarea daunelor?

Ai fost implicat într-un accident rutier? Ce trebuie să faci?

Sună la call center daune asigurări în maxim 24 de ore de la producerea evenimentului cu societatea de asigurări a vinovatului de producerea accidentului la numerele de telefon de mai jos.

De asemenea trebuie să știi ce informații trebuie să furnizezi operatorului call center, iar pentru asta iți punem la dispoziție datele ce vor fi solicitate de operatorul societății de asigurări:

 • Datele de identificare și contact ale persoanei asigurate
 • Datele înscrise în contractul de asigurare
 • Cauzele și împrejurarile în care s-a produs evenimentul
 • Detalii privind locația și starea vehiculului sau a bunului avariat (daca este sau nu deplasabil în cazul vehiculelor)
 • Locul unde se va efectua constatarea.

Dupa ce furnizezi toate aceste date, vei primi un număr unic de avizare a daunei cu care trebuie să te prezinți la punctul de constatare, în vederea deschiderii dosarului de daună.

Daca vehiculul asigurat nu este deplasabil sau se află în străinatate, un reprezentant al societății de asigurări te va contacta telefonic pentru a stabili împreuna data si locul efectuarii constatarii daunei.

La constatarea daunei, trebuie să ai la tine urmatoarele documente:

 • Cartea de identitate și certificatul de înmatriculare sau autorizația de circulație
 • Permisul de conducere și actul de identitate al persoanei care a condus vehiculul (dacă a condus alta persoana decat proprietarul trecut în acte)
 • Împuternicirea din partea persoanei asigurate (dacă este cazul)
 • Actul tau de identitate
 • Documentele eliberate de poliție, pompieri sau alte autorităti competente care să ateste producerea evenimentului asigurat
 • In cazul furtului, avizarea si depunerea documentelor se va efectua conform prevederilor menționate în “Conditiile generale privind asigurarea vehiculelor”.

Call center societăți de asigurări

ALLIANZ – ȚIRIAC ASIGURĂRI S.A.

Telefon CALL CENTER:

0212019180

ASIGURAREA ROMÂNEASCĂ – ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP S.A.

Telefon CALL CENTER:

0217779599

SOCIETATEA DE ASIGURARE – REASIGURARE CITY INSURANCE S.A.

Telefon CALL CENTER:

0212306343 sau 0212306350

EUROINS ROMANIA ASIGURARE-REASIGURARE S.A.

Telefon CALL CENTER:

0319107 sau 0319108

GENERALI ROMANIA ASIGURARE REASIGURARE S.A.

Telefon CALL CENTER:

0372010202

GROUPAMA ASIGURĂRI S.A.

Telefon CALL CENTER:

0374110110

OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP S.A.

Telefon CALL CENTER:

0217779669

UNIQA ASIGURĂRI S.A.

Telefon CALL CENTER:

0374400400

ERGO ASIGURĂRI S.A. (FOSTA CREDIT EUROPE ASIGURĂRI – REASIGURARI S.A.)

Telefon CALL CENTER:

0312248600

GOTHAER ASIGURĂRI REASIGURĂRI S.A.

Telefon CALL CENTER:

0212000000

DAUNE PROVOCATE DE VEHICULE ÎNMATRICULATE ÎN ALTE ȚĂRI

Telefon CALL CENTER:

0213191302

Când este indicat să suni la call center daune asigurări?

Recomandarea noastră este să suni imediat după producerea accidentului dar nu mai tărziu de 24 de ore de la producera accidentului rutier, cât este termenul legal, deoarece nerespectarea acestuia va duce la suspendarea permisului tău de conducere.

Totodată trebuie să complectezi un formular de contat amiabil a daunei (dacă constatatea nu a fost efectuată la poliție) pe care ți-l punem la dispoziție in link-ul de mai jos:

Date de contact