Actualitatea Timișoara

Asigurare CASCO Perfect Cover

Dacă informația ți-a fost utilă distribuie și prietenilor tăi!
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Nou! CASCO la preț de RCA! Nu rata ocazia!

Una din societățile de asigurări au lansat o nouă ofertă de asigurare numită Perfect cover foarte bună atât ca și preț (având un preț foarte mic) cât și ca acoperire.

Ce preț are o poliță de asigurare CASCO Perfect Cover?

Atenție! Prețul poliței de asigurare CASCO Perfect Cover este de exact cât prețul asigurării RCA / an. Practic, dacă asigurarea ta RCA costă, de exemplu 266 de lei, prețul pentru polița de asigurare CACO Perfect Cover te va costa tot 266 lei pe an.

Ce poate fi mai ieftin decât atât? Clar, la ora actuală, este cea mai bună ofertă de preț al unei asigurări CASCO din România!

Când pot să comand polița de asigurare CASCO Perfect Cover?

Polița de asigurare CASCO Perfect Cover se poate emite:

 • o data cu emiterea poliței de asigurare RCA;
 • după emiterea poliței de asigurare RCA;
 • oricând, indiferent la ce societate de asigurare ai în prezent polița RCA.

Care sunt condițiile obligatorii pe care trebuie să le îndeplinesc ca să pot încheia o poliță de asigurare
CASCO Perfect Cover?

Pentru a se putea emite polița de asigurare este obligatoriu a se îndeplinii cumulative următoarele condiții:

 • proprietarul autoturismului să fie persoană fizică;
 • autoturismul să nu fie mai vechi de 15 ani.

Atenție! Se asigură doar autoturismele. Nu se asigură și celelalte clase de autovehicule.

La ce sumă se asigură?

Autoturismul și echipamentele se asigură la valoarea reală a acestora la data producerii daunei (valoare data de un program informatic specializat folosit la daune de către toate societățile de asigurare), valoare care nu poate depăși cuantumul sumei de 45.000 lei.

Valabilitate teritorială

Atenție! Polița de asigurare CASCO Perfect Cover este valabilă doar pe teritoriul României.

Trebuie fotografiată mașina când îmi fac polița CASCO?

NU! La polița de asigurare CASCO Perfect Cover nu se va fotografia mașina și nu se va încheia un formular de inspecție de risc, de către persoana care va emite asigurarea cum se încheie la celelalte polite CASCO, ci asigurarea se emite pur și simplu.

Ce se asigură?

 • autoturisme aparținând persoanelor fizice;
 • echipamente de serie (dispozitive, accesorii, componente cu care este dotat autovehiculul din fabricație)
 • daune (avariere, distrugere, furt) produse bunurilor asigurate menționate în Poliță, în perioada de valabilitate a contractului de asigurare, de riscuri precum: coliziuni cu un alt vehicul, căderea pe autovehicul a unor corpuri (copaci, blocuri de gheaţă sau de zăpadă, bolovani etc.)
 • căderea unor corpuri pe clădirea în care se află autovehiculul, inclusiv a stratului de zăpadă căzut de pe un imobil (greutatea stratului de zăpadă/gheață) sau avalanșei de zăpadă, ca urmare a catastrofelor naturale sau fenomenelor atmosferice
 • fenomene atmosferice și calamități naturale: ploaie torențială, grindină, furtună, cutremur, inundație, alunecare de teren
 • incendiu și explozie ca efecte directe a unor riscuri acoperite (inclusiv explozia rezervorului de carburant sau a celui de aer comprimat), chiar dacă explozia nu a fost urmată de incendiu
 • furtul total al autovehiculului asigurat.

Ce nu se asigură?

 • autoturismele cu vechime mai mare de 15 ani;
 • autoturismele care în certificatul de înmatriculare și / sau în cartea de identitate se regăsește înscrisă mențiunea: „Autovehicul declarat furat”;
 • autoturismele cu volanul pe partea dreapta;
 • daune produse de orice consecinţe ale războiului, războiului civil, revoltei, actelor paramilitare sau de terrorism;
 • de influenţe ale exploziei atomice, radiaţiilor sau contaminării radioactive;
 • de fapte cu consecinţe grave şi deosebit de grave potrivit legislaţiei penale în vigoare sau produse cu intenţie de către Asigurat;
 • în timp ce autovehiculul se afla încredinţat unei unităţi prestatoare de servicii auto;
 • de explozii, incendii cauzate de materialele şi substanţele periculoase transportate sau utilizând dispozitive improvizate sau neomologate;
 • daune produse autovehiculelor utilizate pentru participarea la concursuri, întreceri sau antrenamente pentru acestea;
 • daune produse ca urmare a utilizării autovehiculului în afara drumurilor publice, ori pe drumuri publice interzise circulaţiei autovehiculelor, pe drumuri care prezintă un pericol iminent de avariere a autovehiculului sau ca urmare a utilizării autovehiculului pe sectoare de drum destinate exclusiv circulaţiei altor categorii de vehicule;
 • autoturismului asigurat, în sezonul rece, dacă acesta nu este echipat corespunzător conform legislației în vigoare.
 • ehipamentelor suplimentare, pieselor de rezervă, huselor, prelatelor, combustibililor, păturilor sau oricăror altor bunuri existente în autoturism.

Care sunt obligațiile tale ca asigurat?

 • La începutul și pe durata derulării contractului de asigurare trebuie să furnizezi societății de asigurări informaţii complete, reale şi detaliate cu privire la condiţiile și / sau împrejurările care influenţează riscul;
 • să plătești prima de asigurare în cuantumul şi la scadențele prevăzute în Poliță;
 • să informezi societatea de asigurare cu privire la orice modificare apărută în legătură cu adresa declarată sau orice modificări ale împrejurărilor esenţiale privind riscul asigurat;
 • să notifici societatea de asigurare cu privire la: pierderea/furtul cărţii de identitate, certificatului de înmatriculare / înregistrare, autorizaţiei de circulaţie provizorie (în cazul autovehiculelor autorizate să circule provizoriu), cheilor / cardurilor şi / sau telecomenzilor autoturismului;
 • să întreții bunurile asigurate în condiţii corespunzătoare în conformitate cu dispoziţiile legale şi / sau recomandările producătorului, în scopul prevenirii producerii sau apariţiei oricărui eveniment asigurat;
 • să efectuezi inspecţia tehnică periodică a autovehiculului asigurat la termenele stabilite de lege;
 • să înștiințezi imediat societatea de asigurare şi şă luaţi toate măsurile rezonabile pentru limitarea daunelor;
 • să depui la Asigurător documentele întocmite de către toate autorităţile care au cercetat evenimentul, în cazul producerii unui eveniment;
 • să iei măsuri pentru paza, salvarea și prevenirea degradărilor / descompletărilor ulterioare ale autoturismului sau părților componente avariate;
 • să participi / cooperezi, la solicitarea societății de asigurări, la eventualele investigaţii şi / sau expertize în legătură cu dauna produsă.
Asigurare Casco Perfect Cover City
Asigurare CASCO Perfect Cover

Dacă informația ți-a fost utilă distribuie și prietenilor tăi!
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
%d blogeri au apreciat:

Date de contact