Actualitatea Timisoara

Adeverință de daunalitate – certificat străinătate

Dacă informația ți-a fost utilă distribuie și prietenilor tăi!
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Adeverința de daunalitate asigurare este utilă pentru persoanele cu rezidență în străinătate sau care au orice altă formă legală de ședere temporară sau permanentă în strainătate.

Asigurările în străinătate sunt foarte scumpe și pentru a le putea reduce prețurile, asiguratorii din străinătate solicită persoanelor plecate din România adeverința de daunalitate asigurare prin care să se certifice faptul că nu a avut daune în ultimii ani în România.

Cine eliberează adeverința de daunalitate asigurare?

Biroul Asigurătorilor de Autovehicule din România (B.A.A.R.), în conformitate cu prevederile Legii nr. 132/2017, art. 32, alin. (5), coroborate cu cele din Norma Autprității de supraveghere Financiară (A.S.F.) nr. 20/2017, poate elibera asiguraților sau utilizatorilor de autovehicule adeverința de daunalitate asigurare, care să certifice daunele inregistrate, pe parcursul ultimilor 5 ani de asigurare, sau absența acestor daune, după caz.

Ce conține adeverința de daunalitate asigurare?

Adeverința de daunalitate asigurare conține urmatoarele date, care vor fi scrise pe documentul eliberat:

 • numele / denumirea asiguratului;
 • CNP/CUI asigurat;
 • datele vehiculului;
 • seria si numărul contractului RCA;
 • perioada de valabilitate;
 • clasa bonus-malus aferentă;
 • data producerii evenimentului înregistrat (dacă există daune înregistrate pe numele asiguratului);
 • data plății despăgubirii (dacă există daune înregistrate pe numele asiguratului);
 • despăgubiri ca urmare a vătămării integrității corporale sau a sănătății ori a decesului, dacă este cazul (dacă există daune înregistrate pe numele asiguratului);
 • aplicarea clauzei privind decontarea directă, dacă este cazul (dacă există daune înregistrate pe numele asiguratului);
 • aplicarea clauzei privind răscumpărarea, dacă este cazul (dacă există daune înregistrate pe numele asiguratului).

În cât timp pot obține adeverința de daunalitate asigurare și cum pot să o solicit?

Emiterea documentului adeverința de daunalitate asigurare se face în termen de 15 zile de la înregistrarea solicitării, care se poate realiza astfel:

 • transmisă prin e-mail la adresa de e-mail scrisă mai jos
 • depusă personal la sediul Biroul Asigurătorilor de Autovehicule din România (B.A.A.R.)
 • transmisă prin poștă sau curier la sediul Biroul Asigurătorilor de Autovehicule din România (B.A.A.R.)

Pentru solicitările realizate prin poștă și e-mail este obligatorie completarea cererii pe care o puteți descarca in formular PDF de aici.

Ce documente trebuie să transmit sau să depun pentru solicita adeverința de daunalitate asigurare

Cererea PDF, care poate fi descărcată de mai sus, trebuie insoțită de o copie a cărții de identitate, iar pentru cetățenii români cu resedința în străinatate este necesară și dovada rezidenței la adresa unde se solicită a fi transmisă adeverința de daunalitate. Transmiterea copiei cartii de identitate este necesară pentru validarea adresei de domiciliu unde se va transmite adeverința de daunalitate asigurare care va conține datele tale cu caracter personal.

Atentie!

Pentru solicitările de eliberare documentului adeverința de daunalitate asigurare pentru o altă persoană se solicită să se prezinte în original un mandat autentic încheiat în fața unui notar public prin care să fie împuternicită să depună și să ridice persoana care solicită acest document.

Pentru adeverința solicitată de persoanele juridice, la carerea PDF care poate fi descărcată mai sus, se trimite / depune împuternicirea persoanei desemnate să solicite / depună și să primească adeverința de daunalitate asigurare.

Traducerea documentului adeverința de daunalitate asigurare

Adeverința de daunalitate asigurare este emisă în două limbi, respectiv română și engleză și poate fi utilizat de persoanele care vor să încheie asigurarea RCA în alte tări pentru a primi reducere la asigurare

Validarea documentului adeverința de daunalitate asigurare

Dacă asiguratorul din străinătate îți solicită validarea electronica, aceasta poate fi validată la o adresă web care va fi menționată în adeverință, prin intermediul unui cod unic de securitate, imposibil de fraudat.

Emiterea documentului adeverința de daunalitate asigurare este gratuită și se face fără costuri pentru tine de emitere.

Date de contact Biroul Asigurătorilor de Autovehicule din România (B.A.A.R.)

Telefon: 0311300800

E-mail: certificat@aida.info.ro

Adresa: Bucuresti, sector 2, Str. Vasile Lascar nr. 40-40bis, etaj 5


Dacă informația ți-a fost utilă distribuie și prietenilor tăi!
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Date de contact